Pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentų ir klausytojų rašto darbų rengimo, pateikimo (vertinimui ir gynimui), savarankiškumo patikros, saugojimo, gynimo ir vertinimo tvarka pateikiama Rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos apraše.