LITERATŪRA

  1. Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir saugojimo tvarka. Senato komisijos 2005– 06-02 posėdžio protokolas Nr. SK-2005-9. Informacinis biuletenis. 2005 06 23 Nr. 11(340)
  2. Kastanauskaitė D. Literatūros sąrašai ir nuorodos. Metodinės rekomendacijos. – Vilniaus u-to l-kla, 1994. – 23 p.
  3. Magistro darbo rašymo metodiniai nurodymai. Ekonomikos bei verslo vadybos ir administravimo krypčių visų specializacijų magistrantams. – Vilniaus u-to l-kla, 1996. – 15 p.
  4. Diplominio darbo metodiniai nurodymai. Hidrogeologija ir inžinerinė geologija. – Parengė V. Juodkazis, A.Jurgaitis, R.B.Mikšys, R. Tarvydas. – V. – 1986. – 75 p.