MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO TIKSLAS

Magistranto baigiamojo darbo tikslas - parodyti magistranto gebėjimą taikyti teorines ir praktines žinias, įgytas studijuojant atskirus dalykus, konkrečiai problemai tirti. Tai individualus mokslinis-praktinis darbas, kuriuo baigiama Medicinos fakulteto visuomenės sveikatos studijų programos universitetinio mokymo magistrantūros pakopa. Darbą apgynusiam suteikiamas visuomenės sveikatos magistro laipsnis.

Rengdamas baigiamąjį darbą, studentas privalo išmokti:

  • savarankiškai spręsti iškeltas užduotis;
  • vykdyti literatūros paiešką, ją kritiškai vertinti;
  • mokėti parengti tyrimo planą (protokolą);
  • pagrįsti pasirinktos tyrimo problemos aktualumą;
  • pritaikyti studijų universitete metu įgytas teorines žinias ir praktinius įgūdžius pasirinktai visuomenės sveikatos problemai spręsti;
  • pasirinkti ir pritaikyti duomenų analizės metodus;
  • interpretuoti tyrimo rezultatus ir juos apibendrinti pagrįstomis išvadomis ir pasiūlymais;
  • glaustai, taisyklinga kalba, tvarkingai aprašyti tyrimą;
  • parengti baigiamojo darbo pristatymą pranešimo forma.