LITERATŪRA

  1. Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir saugojimo tvarka. Senato komisijos 2005- 06-02 posėdžio protokolas Nr. SK-2005-9. Informacinis biuletenis. 2005 06 23  Nr. 11(340)
  2. Kastanauskaitė D.Literatūros sąrašai ir nuorodos. Metodinės rekomendacijos. - Vilniaus u-to l-kla, 1994. - 23 p.
  3. V.P.Sūdžius, V.Vengrauskas. Bakalauro studijų baigiamojo darbo parengimo metodinė priemonė.- Vilniaus u-to l-kla, 2004. - 35 p.
  4. P. Kavaliauskas, M.Dumbliauskienė. Studijų darbų rengimo bendrieji metodiniai nurodymai. Mokomoji metodinė knyga. VU leidykla. 2006, 113 p.
  5. Z.Atkočiūnienė, M.Stonkienė, O.Janonis. Rašto darbų  metodiniai nurodymai. Mokomoji metodinė knyga. Vilnius, 2007, 109 p.