Žymantas Žandaras

Pareigos Doktorantas, vyresnysis specialistas
Skyrius Aplinkos ir sveikatos skyrius
Telefonas 2649664
El. paštas zymantas.zandaras@mf.vu.lt