Rima Vaitkienė

Pareigos Asistentė
Skyrius Socialinės medicinos skyrius
Telefonas 2055280
El. paštas rima.vaitkiene@sam.lt
Kryptis Socialinė medicina

Publikacijos

Vadovėliai
1.     Pundzius J., Gurevičius R., Kumpienė J., Misevičienė I., Padaiga Ž., Vaitkienė R.. Lietuvos sveikatos programos ir kitų valstybinių programų įgyvendinimas. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas 2002. 2003; 84 – 88.
2.     Pundzius J., Grabauskas V., Padaiga Ž., Čaplinskienė I., Vaitkienė R.. Pirmasis Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos penkmetis. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas 2002. 2003; 89 – 91.
3.     Naujokaitė A., Vaitkienė R., Davidavičienė E., Nargėla R., Sakalauskas R. . Tuberkuliozė. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas 2003. 2004; 36 – 42.
4.     Murauskienė L., Vaičiulienė L., Vaitkienė R. . Užkrečiamųjų ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo finansavimo klausimai. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas 2003. 2004; 82 – 90.
5.     Kligys G., Morkūnas B., Vaitkienė R., Caplinskas S. Užkrečiamosios ligos. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas 2004. 2005; 27 – 31.
6.     Paulauskienė G., Vaitkienė R.. Prevencinė medicina. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas 2004. 2005; 53 – 55.
7.     Radavičius V., Vaitkienė R. Būtinoji medicinos pagalba. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas 2004, 2005; 57 – 58.
8.     Kumpienė J., Žekas R., Vaitkienė R. Restruktūrizavimo proceso eiga. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas 2004. 2005; 81 – 85.