Remigijus Jankauskas

Pareigos Asistentas
Skyrius Aplinkos ir sveikatos skyrius
Telefonas 2624583
El. paštas jank@dmc.lt
Kryptis Darbo medicina

Publikacijos

Vadovėliai
1.     Petrauskaitė Everatt R., Smolianskienė G., Tossavainen A., Cicėnas S., Jankauskas R. Occupational characteristics of respiratory cancer patients exposed to asbestos in Lithuani. Journal of Physics. Conference Series 151(2009) 012012. Straipsnis internete..
2.     Jankauskas R, Petrauskaitė-Everatt R, Smolianskienė G.. Retrospektyvaus asbesto poveikio darbe įvertinimas tarp plaučių vėžiu ir pleuros mezotelioma sergančių ligonių. Mokslo darbai. 2008, Nr.1.
3.     Everatt RP, Smolianskiene G, Tossavainen A, Cicenas S, Jankauskas R. Occupational Asbestos Exposure Among Respiratory Cancer Patients in Lithuania. American journal of industrial medicine.2007; 50:455-463.
4.     Everatt R, Jankauskas R, Kuciauskaite A. . Status of Occupational Cancer in Lithuania. International Journal of Occupational and Environmental Health. 2006; 12:24-27 .
5.     Glumbakaitė E, Dubakienė R, Stoškutė L, Jankauskas R, Jurkuvėnas V.. Medicinos darbuotojų alergija chloro ir ketvirtiniams amonio junginiams. Alergologija ir klinikinė imunologija. 2003; II (1):17-24.
6.     Jankauskas R., Dubakiene R, Jurkuvenas V. . Allergy to chemical disinfectants of medical staff handling disinfection in the operating theatres of hospitals in Lithuania. International Revue of Allergology and Clinical Immunology. 2002; 3 (8), 185 – 190..
7.     Glumbakaitė E, Dubakienė R, Stoškutė L, .Jankauskas R, Jurkuvėnas V. . Gumines latekso pirštines dėvinčių medicinos darbuotojų alergija lateksui.. Alergologija ir klinikinė imunologija. 2002; I (1-2):52-58..
8.     R.Jankauskas, A.Einikiene, A.Gaizauskiene, S.Peciulka. Work and Health country profiles of twenty-two European Countries. Country profile: Lithuania. People and Work Research Reports 52. FIOH, Helsinki,2002..
9.     Jankauskas R, Einikienė A. . Sergančiųjų vibracine liga klinikinių sindromų paplitimas. Higienos instituto mokslo darbai. Serija: Darbo medicina. 2001;8:12-19..
10.     Jankauskas R, N.Mačiulytė, E.Glumbakaitė. . Šnabždesio metodo jautrumo ir specifiškumo įvertinimas nustatant dirbančiųjų, kurių darbas susijęs su triukšmu, klausos susilpnėjimą. Higienos instituto mokslo darbai. Serija: Darbo medicina. 2001;8:24-30..
11.     Jankauskas R, B.Pajarskienė, R.Lapėnaitė, H.Anikijenka, S.Ratkevičienė, D.Želvienė, J.Viliūnienė, R.Paulauskienė, R.Maželienė. Įmonių darbuotojų galimybių įvertinimas pagal darbingumo indekso nustatymo metodiką. Higienos instituto mokslo darbai. Serija: Darbo medicina. 2001;8:38-48.
12.     R.Jankauskas, A.Einikienė, D.Krisiulevičienė. Occupational diseases in Lithuania in the years 1995-200. Acta Medica Lituanica”.Vol.8, No2, 2001,p.119-123.