Neringa Bingelienė

Pareigos Vyriausioji specialistė
Skyrius Medicinos istorijos ir etikos skyrius
Telefonas 2398743
El. paštas neringa.dambrauskaite@mf.vu.lt