Jonas Kairys

Pareigos Asistentas
Skyrius Socialinės medicinos skyrius
Telefonas 2502022
El. paštas kajo@ktl.mii.lt
Kryptis Socialine medicina ir biostatistika

Publikacijos

Mokomosios knygos
1.     Jonas Kairys. Lietuvos gyventojų sveikatos priežiūros lygio rodikliai. Mokomoji knyga. Vilnius, 2005 m..
Monografijos
1.      Buivydas R., Černiauskas G., Černiauskas N., Grabauskas V. J., Jankauskienė D., Kairys J., Kairys I., Kalėdienė R., Kumpienė J., Panavas I., Sužiedelytė O. Lietuvos sveikatos sektorius amžių sandūroje. Vilnius. Sveikatos ekonomikos centras, 2010. 408 p.