Irena Stulginskaitė

Pareigos Reikalų tvarkytoja
Skyrius Aplinkos ir sveikatos skyrius
Telefonas 2398738
El. paštas irena.stulginskaite@mf.vu.lt