Asta Čekanauskaitė

Pareigos Asistentė
Skyrius Medicinos istorijos ir etikos skyrius
Telefonas 2430009, 869967385
El. paštas asta.cekanauskaite@mf.vu.lt
Kryptis Medicinos etika

Publikacijos

Mokomosios knygos
1.     Čekanauskaitė A. Asmens teisė į privatumą sveikatos priežiūros kontekste: teisinis reglamentavimas ir praktinės problemos, Paciento teisė į privatumą: praktinės rekomendacijos. Vilnius: Kronta, 2005; p. 6-20.
2.     Čekanauskaitė A., Damijonaitytė A. Pacieno teisė į privatumą: dažniausiai iškylantys klausimai, Paciento teisė į privatumą: praktinės rekomendacijos. Vilnius: Kronta, 2005; p. 21-39.